Dr Aleksandra Sidoryk

Absolwentką  Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej działającej w Polsce.  Szkoła została utworzona przy Polskim Towarzystwie Medycyny Estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim, pod kuratelą Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Estetycznej.   Dr Aleksandra Sidoryk Uczestniczyła w licznych kongresach, sympozjach i szkoleniach, w kraju i za granicą. Uzyskała wiele dyplomów i certyfikatów. W wykonywaniu zabiegów kieruje się przede wszystkim bezpieczeństwem pacjenta oraz uzyskaniem naturalanego efektu.